D jak Dzień Przedszkolaka

W przedszkolu A KuKu! każdy dzień jest starannie zaplanowany, aby zapewnić dzieciom najlepsze warunki do rozwoju, nauki i zabawy. Kładziemy duży nacisk na stały rytm dnia. Regularność i przewidywalność są kluczowe dla poczucia bezpieczeństwa i pomagają w nauce organizacji oraz adaptacji do społeczności przedszkolnej.

Dzień przedszkolaka zaczyna się od radosnego powitania i wspólnego śniadania, po którym dzieci są gotowe do rozpoczęcia zajęć edukacyjnych. Przejrzysty podział dnia na czas na naukę, zabawę, odpoczynek i posiłki pomaga dzieciom wyciszyć się i skupić na kolejnych aktywnościach.
Po śniadaniu rozpoczynamy zajęcia z podstawy programowej, które są fundamentem edukacyjnym przedszkola. Dzieci uczestniczą w różnorodnych aktywnościach, które są dostosowane do ich wieku i możliwości rozwojowych. Zajęcia te obejmują naukę języków, matematykę na wczesnym etapie rozwoju, podstawy nauk przyrodniczych oraz sztuki i rzemiosła. Stały rytm tych zajęć sprzyja lepszemu zapamiętywaniu i zrozumieniu materiału, co jest nieocenione w kształtowaniu umiejętności i kompetencji dzieci.
Codzienne wyjścia na świeże powietrze to nieodłączny element dnia w A KuKu. Jak mówią mieszkańcy Skandynawii: "nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie". Zgodnie z tą zasadą, niezależnie od pogody, dzieci spędzają czas na zewnątrz co najmniej raz dziennie. Aktywność na świeżym powietrzu jest kluczowa dla zdrowia fizycznego: poprawia kondycję, wzmacnia odporność i rozwija umiejętności motoryczne. Ponadto, kontakt z naturą i ruch na świeżym powietrzu są niezastąpione dla zdrowia psychicznego – zmniejszają stres i poprawiają nastrój.
Między zajęciami przewidziane są przerwy na obiad i podwieczorek, podczas których dzieci mogą naładować energię i przygotować się do dalszej części dnia. W najmłodszej grupie przewidujemy czas na leżakowanie, ale tylko dla tych dzieci, które naprawdę tego potrzebują. To elastyczne podejście pozwala dostosować poziom odpoczynku do indywidualnych potrzeb dzieci.
Po obiedzie następuje czas na zajęcia dodatkowe, które mogą obejmować lekcje muzyki, tańca, języków obcych czy zajęcia sportowe. Te aktywności są świetną okazją do rozwoju pasji i talentów każdego dziecka, a także umożliwiają praktyczne stosowanie umiejętności nabytych podczas zajęć z podstawy programowej. Dzięki temu dzieci nie tylko uczą się nowych rzeczy w przyjemny sposób, ale także mogą eksplorować i rozwijać swoje zainteresowania w różnorodnych obszarach.
Jednym z najważniejszych elementów dnia jest czas na swobodną zabawę. To czas kluczowy dla rozwoju kreatywności i umiejętności społecznych dzieci. Swobodna zabawa daje przedszkolakom możliwość wyrażania siebie, eksperymentowania i samodzielnego odkrywania świata, co sprzyja rozwojowi inicjatywy i niezależności. To także czas, kiedy dzieci mogą w pełni korzystać z zabawek i materiałów dostępnych w przedszkolu, co dodatkowo stymuluje ich wyobraźnię i zdolności poznawcze. Więcej o swobodnej zabawie,
jej znaczeniu, zabawkach i pomocach przeczytasz w zakładce ,,,SWOBODNA ZABAWA”.