Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES PRZEZ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE A KUKU! W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób korzystającyc ze strony akuku.edu.pl jest Centrum Rozwoju i Edukacji LUSTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, przy ul. Stanisława Moniuszki 28, 21-500 Biała Podlaska, KRS. 0001040236. NIP. 5372674743. REGON. 525502264 (zwana dalej „Administratorem” lub „CRiE LUSTRO”).

 1. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

 1. niezbędności wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), dla celu świadczenia usługi: Formularz zgłoszeniowy,
 2. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

   1. marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu przygotowanie oferty produktów CRiE LUSTRO uwzględniającej preferencje użytkowników strony internetowej akuku.edu.pl (zwanej dalej jako: „Strona Internetowa”),

 3. korzystania z usługi Formularza Zgłoszeniowego przez Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest opieka nad Użytkownikami Strony Internetowej oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania,

 4. obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

 1. Przekazywanie danych osobowych

 1. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 2. Przekazujemy Państwa dane podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa oraz 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane i przechowywane są jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

 2. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych na Stronie Internetowej. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 3. W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane, jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.

5. Prawa przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych

  1. Prawo dostępu do danych – mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych.

  2. Prawo do sprostowania danych – mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  3. Prawo do usunięcia danych – mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez Administratora w następujących przypadkach:

 1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,

 2. cofnęliście Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 3. wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,

 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,

 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

  1. Prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego dostarczone nam dane osobowe, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany. Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

  2. Prawo ograniczenia przetwarzania danych – mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

 1. kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 4. wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

 2. Prawo do wycofania zgody – mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 3. Prawo do wniesienia skargi do PUODO – jeśli uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszyliśmy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości e – mail na adres:  kontakt@akuku.edu.pl , lub pocztą tradycyjną na adres: CRiE LUSTRO Sp. z o.o., ul. S. Moniuszki 28, 21-500 Biała Podlaska

Polityka cookies

 1. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie ze Strony Internetowej oznacza akceptację przez Państwa treści niniejszej Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies przez CRiE LUSTRO Sp. z o.o.

 2. Dla Państwa wygody Strona Internetowa używa plików cookies po to, by dostosować ją do potrzeb Użytkowników, a także w celach statystycznych. Nie zbieramy żadnych danych pozwalających na identyfikację Użytkownika. Jedyną informacją o Użytkowniku, która jednak bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację, jest adres IP, z którego łączy się Użytkownik. Adres IP Uzytkownika może być przekazany także naszym partnerom, w tym Google. Jednak również i w tym przypadku identyfikacja Użytkownika, w oparciu o te dane, nie jest możliwa.

 3. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron WWW. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym Strona Internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies strona odczytuje sposób korzystania przez Użytkownika i może odpowiednio dostosować wyświetlane Państwu treści.

 4. Strona internetowa stosuje następujące typy plików cookies:  analityczne, do celów statystycznych

 5. Pliki cookies pozostają urządzeniu/są przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu ich usunięcia.

 6. Stałe pliki cookies będą przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu ich usunięcia.

 7. W większości przeglądarek internetowych można:

– usuwać pliki cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki),

– zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies

– ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. 

8. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień plików cookies polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

9. Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 1. Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.  

https://support.google.com/chrome/search?q=jak+usun%C4%85%C4%87+pliki+coockies&from_promoted_search=true

 1. Microsoft Edge

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję. 

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

 1. Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl 

 1. Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję. https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies 

 1. Zmiany w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies przez CRiE LUSTRO Sp. z o.o.

W celu zapewnienia, iż niniejsza Polityka spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Strony internetowej. Zmiany w Polityce wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jej zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.