G jak Gotowość Szkolna – ZERÓWKA

Zgodnie z prawem oświatowym, każde dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek uczestniczyć w rocznym przygotowaniu do szkoły, które może być realizowane w szkole, przedszkolu lub oddziałach przedszkolnych. Do zerówki mogą być zapisane nawet pięciolatki, które na wniosek rodziców, rozpoczną o rok wcześniej szkolną przygodę.

Aby dziecko mogło rozpocząć naukę w szkole podstawowej, powinno najpierw osiągnąć gotowość szkolną. W tym celu przygotowuje się specjalny dokument – diagnozę gotowości szkolnej. To dokument otrzymywany przez rodziców na zakończenie edukacji przedszkolnej ich dziecka. Zawiera ona informacje o tym, czy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Diagnoza gotowości szkolnej, choć kluczowa dla oceny zdolności dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, nie jest dokumentem wymaganym do przedstawienia w szkole podstawowej – nie wpływa bezpośrednio na możliwość kontynuowania przez dziecko edukacji. Stanowi ona dla rodziców orientację, czy ich dziecko jest przygotowane do spełnienia szkolnych wymagań i radzenia sobie z obowiązkowym programem nauczania. W przypadku negatywnej diagnozy, rodzice mogą zażądać jej rewizji w specjalistycznej poradni, lecz sam brak gotowości szkolnej nie oznacza automatycznego odroczenia obowiązku szkolnego, co leży w gestii dyrekcji szkoły.

Gotowość szkolna to kluczowy element programu edukacyjnego, który przygotowuje dzieci do płynnego przejścia z przedszkola do szkoły podstawowej. Celem całego zespołu A KuKu! jest zapewnienie, że każde dziecko rozwinie niezbędne umiejętności społeczne, emocjonalne, fizyczne i intelektualne, które są potrzebne do skutecznego i szczęśliwego uczestnictwa w edukacji szkolnej.

Rozwój umiejętności społecznych

Gotowość szkolna obejmuje rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak współpraca, komunikacja i dzielenie się. Dzieci uczą się pracować w grupach, rozumieć i respektować zasady oraz rozwiązywać konflikty w pokojowy sposób. Te umiejętności są niezmiernie ważne, gdyż pomagają dzieciom w interakcjach z rówieśnikami i nauczycielami w szkole.

Rozwój umiejętności emocjonalnych

Zdolność do rozpoznawania i wyrażania własnych uczuć oraz empatii wobec innych jest istotnym aspektem gotowości szkolnej. W A KuKu! prowadzimy zajęcia, które pomagają dzieciom identyfikować swoje emocje, wyrażać je w zdrowy sposób i radzić sobie ze stresem.

Nauczanie regulacji emocjonalnej i budowanie samodzielności to kluczowe elementy, które przygotowują dzieci do większej samodzielności wymaganej w szkole.

Rozwój umiejętności fizycznych

Fizyczna aktywność jest integralną częścią programu przedszkolnego, który wspiera ogólny rozwój motoryczny dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe i taneczne pomagają w rozwijaniu koordynacji, równowagi i siły, co jest ważne nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale również dla zdolności koncentracji i siedzenia w miejscu podczas lekcji.

Rozwój umiejętności intelektualnych

W A KuKu! przykładamy dużą wagę również do rozwoju umiejętności intelektualnych, które są podstawą sukcesu edukacyjnego. Przez gry, zabawy edukacyjne i strukturalizowane lekcje, dzieci zdobywają wiedzę z matematyki, czytania, pisania oraz nauk przyrodniczych. Program nauczania jest zaprojektowany tak, by stymulować ciekawość i pragnienie wiedzy, które są fundamentem uczenia się przez całe życie.

Wspieranie niezależności

Przygotowanie dzieci do szkoły to także nauka niezależności w codziennych czynnościach, takich jak ubieranie się, jedzenie, korzystanie z toalety czy dbanie o osobiste rzeczy. W przedszkolu A KuKu! dzieci uczą się tych umiejętności w bezpiecznym i wspierającym środowisku, co buduje ich pewność siebie i kompetencje.

Gotowość szkolna to złożony proces, który wymaga współpracy nauczycieli, rodziców i dzieci. Dbamy o to, by każde dziecko było odpowiednio przygotowane do kolejnego etapu edukacyjnego, posiadało odpowiednie umiejętności i przede wszystkim czuło się bezpieczne i pewne siebie na starcie swojej edukacyjnej przygody w szkole. Nasze kompleksowe podejście zapewnia, że dzieci opuszczają zerówkę jako samodzielni, ciekawi świata i dobrze rozwinięci społecznie i emocjonalnie młodzi ludzie, gotowi do podjęcia nowych wyzwań.