I jak Integracja

W przedszkolu A KuKu! pod literą I kryje się Integracja, która jest fundamentem naszej filozofii edukacyjnej i społecznej. Stawiamy na tworzenie otwartego, wielokulturowego środowiska, w którym dzieci z różnych środowisk uczą się razem, wspierają się nawzajem i rozwijają w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia. Integracja w A KuKu obejmuje zarówno aspekty społeczne, jak i edukacyjne, promując różnorodność jako wartość dodaną do procesu nauczania i współżycia.
Uczymy dzieci szacunku do różnic indywidualnych i kulturowych, co jest kluczowe w kształtowaniu otwartych i tolerancyjnych postaw.
Poprzez grupowe projekty i wspólne zabawy, dzieci uczą się współpracy, dzielenia się i pracy zespołowej, co przekłada się na lepsze umiejętności interpersonalne.
Każde dziecko, niezależnie od swoich możliwości czy pochodzenia, jest pełnoprawnym uczestnikiem życia przedszkolnego. Działania integracyjne pomagają dzieciom z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czuć się akceptowanymi i wartościowymi.
Zajęcia są projektowane tak, by wszystkie dzieci, niezależnie od indywidualnych potrzeb i możliwości, mogły z nich skorzystać i rozwijać się na miarę swoich możliwości.
Wprowadzamy elementy różnych kultur przez muzykę, sztukę, dania kuchni świata, co nie tylko wzbogaca doświadczenia dzieci, ale również uczy ich wartościowania różnorodności.
Integracja w A KuKu! to proces dynamiczny, który sprawia, że przedszkole staje się miejscem, gdzie każde dziecko może czuć się zrozumiane i doceniane. Dzięki temu dzieci nie tylko łatwiej adaptują się w różnorodnym społeczeństwie. Rozwijają tez pozytywne relacje z rówieśnikami i dorosłymi. A to najbardziej solidny fundament na przyszłość !