K jak Kary i Nagrody

Pod literą K kryją się kary i nagrody.  Zagadnienie tak ważne, ze nie mogło go tu zabraknąć. 

W A KuKu! nie stosujemy ani jednego ani drugiego. Nie znajdziesz u nas karnego jeżyka/ krzesełka, odsyłania w kąt na chwilę przemyśleń, systemów motywacyjnych typu naklejeczki/ piecząteczki za dobre/ złe zachowanie. W zamian w A KuKu! stosujemy metody, które skupiają się na rozwijaniu wewnętrznej motywacji i samodyscypliny dzieci.

Rozumiemy, że zarówno kary, jak i nagrody mogą mieć długofalowe konsekwencje dla rozwoju psychicznego dziecka, dlatego wybieramy podejście, które promuje pozytywne zachowania poprzez zrozumienie i współpracę.


Jak kara i nagroda wpływa na psychikę dziecka?


Postaramy się wytłumaczyć to najkrócej jak się da. A więc:
Tradycyjne kary (takie jak czas na zastanowienie (w praktyce będące odesłaniem „do kąta”); czy odebranie przywilejów) mogą wywoływać u dzieci strach, poczucie winy i wstyd. Długoterminowo, takie metody mogą prowadzić do obniżonej samooceny i trudności w nawiązywaniu relacji z innymi. Kary często uczą dzieci unikania złych zachowań z obawy przed konsekwencjami, a nie zrozumienia, dlaczego pewne zachowania są niewłaściwe.
Choć nagrody mogą być skutecznym sposobem na krótkoterminowe zachęcenie do pożądanego zachowania, mogą również uczynić dzieci zależnymi od zewnętrznej walidacji.
Dzieci zaczynają działać w celu otrzymania nagrody, a nie dlatego, że rozumieją wartość danego działania czy zachowania. To może hamować rozwój wewnętrznej motywacji i samoregulacji.


W A KuKu! promujemy wewnętrzną motywację dzieci do nauki i bycia częścią społeczności. Chcemy, aby dzieci robiły dobre rzeczy nie dla nagrody, ale dlatego, że rozumieją ich wartość i mają z tego satysfakcję. Zamiast karać, uczymy dzieci rozwiązywania problemów, komunikacji i technik radzenia sobie z emocjami. Dzieci uczą się, jak kontrolować swoje zachowania i jakie są konsekwencje ich działań w sposób konstruktywny i pozbawiony stresu. Przekazujemy dzieciom, że są cenne przez to, kim są, a nie przez to, co robią. Zamiast nagradzać jedynie „dobre” wyniki, chwalimy wysiłek, postępy i determinację, które są równie ważne. Podejście bez kar i nagród pomaga budować silniejsze, oparte na zaufaniu relacje między dziećmi a nauczycielami. Dzieci czują się bezpiecznie, rozumiane i akceptowane, co sprzyja ich rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu.

W przedszkolu A KuKu! stosujemy metody oparte na empatii, zrozumieniu i wzajemnym szacunku. Wierzymy, że takie środowisko najlepiej sprzyja rozwojowi zdrowej psychiki dziecka, jego samodzielności oraz gotowości do podjęcia wyzwań edukacyjnych i życiowych.
Nasze podejście przyczynia się do kształtowania dobrze przystosowanych, szczęśliwych i pełnych empatii dzieci, które w przyszłości staną się świadomymi i odpowiedzialnymi członkami społeczności.


Zapraszamy też rodziców naszych przedszkolaków na specjalnie przygotowane dla nich warsztaty, na których posłuchają i nauczą się jak wprowadzić te same zasady w domu. To też wspaniała okazja do poznania się i integracji!