M jak Montessori

Litera M to Maria Montessori i jej pedagogika. Choć nie jesteśmy placówką Montessori w pełnym tego słowa znaczeniu, czerpiemy z tej pedagogiki elementy, które integrujemy z naszym programem, by stworzyć bogate, rozwijające środowisko dla naszych przedszkolaków.
Elementy Metody Montessori w A KuKu!, na które stawiamy duży nacisk, to przede wszystkim: samodzielność, edukacja przez działanie i zmysły, respektowanie tempa rozwoju dziecka i podążanie za nim, specjalnie przygotowane otoczenie.


Podobnie jak w pedagogice Montessori, zachęcamy dzieci do samodzielności. Sale, stołówka, szatnie i łazienki przygotowane są w taki sposób, aby dzieci nie musiały prosić dorosłych o pomoc. Dajemy im wolność w wyborze aktywności w ciągu dnia, co sprzyja rozwojowi niezależności i pewności siebie. Dzieci mają dużo czasu na swobodną zabawę.


Uznajemy znaczenie edukacji przez zmysły, która grają pierwszoplanową rolę w metodzie Montessori.
Dzięki różnorodnym materiałom i zabawom, dzieci mają możliwość odkrywania świata przez dotyk, wzrok, słuch, a nawet węch i smak, co stymuluje ich rozwój poznawczy na wielu poziomach.


Każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie. Każde dziecko w grupie może być w innej fazie wrażliwej – okresie w rozwoju, kiedy jest szczególnie podatne na naukę określonych umiejętności lub koncepcji. W A KuKu! dostosowujemy aktywności do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, co pozwala na pełne wykorzystanie ich potencjału.

 

Zgodnie z filozofią Marii Montessori, dzieci uczą się najlepiej przez działanie. Wprowadzamy zajęcia, które pozwalają dzieciom „uczyć się pracując”. To obejmuje eksperymenty naukowe, sztukę, projekty oraz praktyczne zadania życia codziennego.


Choć nasze przedszkole nie jest typową placówką Montessori, starannie przygotowaliśmy otoczenie, aby były w nim dostępne materiały rozwijające różne umiejętności dzieci, od nauki języków po matematykę i nauki przyrodnicze. Każdy kącik naszego przedszkola jest zaprojektowany tak, by inspirować dzieci do eksploracji i nauki.


Metoda Montessori kładzie duży nacisk na kształtowanie charakteru, co obejmuje rozwijanie takich wartości jak szacunek, odpowiedzialność i współpraca. W A KuKu! promujemy te wartości poprzez codzienne interakcje i specjalnie zaplanowane aktywności, które uczą dzieci, jak być dobrym kolegą i członkiem naszej małej społeczności.


Chociaż A KuKu! nie jest przedszkolem Montessori, wartości i metody nauczania inspirowane tą pedagogiką znacząco wpływają na jakość i efektywność naszego programu edukacyjnego. Integracja elementów tej pedagogiki pozwala nam stworzyć środowisko, które jest nie tylko sprzyjające naukowemu rozwojowi dzieci, ale również wspiera ich rozwój emocjonalny i społeczny, przygotowując je do przyszłych wyzwań w szkole i życiu.