N jak NVC (NonViolent Communication)

NVC – Komunikacja Bez Przemocy -to metoda komunikacji opracowana przez psychologa Marshalla Rosenberga. Kładzie nacisk na empatię, współczucie oraz głębokie zrozumienie potrzeb własnych i innych. Rozumiemy, że nie wszystkie dzieci mogą mieć styczność z metodą NVC w domu. Dlatego w naszej placówce staramy się wdrażać zasady NVC wplatając je w codzienne interakcje oraz specjalnie przygotowane zajęcia, które umożliwiają każdemu dziecku naukę i praktykowanie tej formy komunikacji. Nauczyciele stosują NVC w swoich codziennych interakcjach z dziećmi, co służy jako model do naśladowania. Dzieci, widząc regularne stosowanie NVC przez dorosłych, uczą się przez obserwację i
naśladownictwo, co jest naturalną metodą nauki przedszkolaków.


W naszym przedszkolu stawiamy na relacje – między samymi dziećmi ale także między dziećmi i dorosłymi. Stwarzamy środowisko, w którym każde dziecko jest doceniane za swoją unikalność, słuchane i gdzie jego uczucia są szanowane. To pomaga dzieciom czuć się bezpiecznie i akceptować siebie oraz innych.
Komunikujemy się bez przemocy, aby wspierać rozwój emocjonalny i społeczny dzieci, pokazując, jak wyrażać swoje uczucia i potrzeby w konstruktywny sposób. Nauczamy dzieci słuchać aktywnie i z empatią, co oznacza próbę zrozumienia uczuć i potrzeb rozmówcy zanim odpowiedzą. Takie podejście pomaga w budowaniu silnych, pozytywnych relacji oraz uczy szacunku i tolerancji.


Zachęcamy dzieci do otwartego wyrażania swoich uczuć i potrzeb bez używania przemocy werbalnej. Przez użycie prostych struktur zdaniowych typowych dla NVC, jak „Czuję… gdy… ponieważ potrzebuję…”, dzieci uczą się komunikować swoje myśli w klarowny i bezpieczny sposób.

 

Elementem kluczowym NVC jest identyfikacja własnych potrzeb oraz potrzeb innych. W A KuKu! pomagamy dzieciom rozpoznawać różne emocje i łączyć je z konkretnymi potrzebami, co jest fundamentem dla rozwijania inteligencji emocjonalnej. NVC jest także wykorzystywane do efektywnego i pokojowego rozwiązywania konfliktów.


Dzieci uczą się, jak negocjować i znajdować wspólne rozwiązania, które zaspokajają potrzeby wszystkich stron, co jest szczególnie ważne w grupowych interakcjach w przedszkolu. Dzieci uczą się, że każdy problem ma rozwiązanie, które może zadowolić wszystkie strony. To kształtuje umiejętności kreatywnego myślenia i efektywnego działania w różnych sytuacjach życiowych.


NVC sprzyja też atmosferze współpracy, co jest niezwykle wartościowe w środowisku edukacyjnym, gdzie wspólne zadania i projekty grupowe odgrywają centralną rolę.
A wiecie dlaczego w Przedszkolu A kuku! na każdym kroku można spotkać żyrafy? Jeśli nie wiecie to poczytajcie o NVC – warto!

 

A KuKu! organizuje też warsztaty i spotkania dla rodziców, mające na celu edukację w zakresie NVC. Dzięki temu rodzice mogą kontynuować praktyki NVC w domu, co jest wspierające dla procesu edukacyjnego dzieci. Nawet jeśli rodzina nie miała styczności z NVC, te spotkania dają możliwość nauki i zrozumienia, jak ważne jest stosowanie tej metody w komunikacji z dziećmi.