P jak Poczucie wartości Przedszkolaka

W przedszkolu A KuKu! litera P reprezentuje Poczucie Wartości Przedszkolaka – jedną z fundamentalnych wartości, którą staramy się rozwijać w każdym dziecku. Poczucie własnej wartości jest kluczowe dla zdrowego rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci, wpływa na ich samopoczucie, motywację do nauki i zdolność do budowania relacji z innymi

W A KuKu! każde dziecko jest akceptowane i doceniane za to, kim jest. Nauczyciele stosują podejście pozytywne, skupiające się na wzmocnieniu za pozytywne zachowania i wysiłki dziecka, nie tylko za osiągnięcia. Dzieci uczą się, że są wartościowe niezależnie od wyników, co jest fundamentem do budowania silnego poczucia własnej wartości.
Promujemy samodzielność, dając dzieciom przestrzeń do wykonywania zadań na tyle, na ile pozwalają ich umiejętności. Pozwala to dzieciom doświadczać sukcesów (i porażek), które są naturalną drogą do budowania własnej wartości i kompetencji.
Uznajemy i celebrujemy indywidualność każdego dziecka. Różnorodność talentów i zainteresowań jest w     A KuKu! doceniana i wykorzystywana jako szansa na rozwijanie unikalnych ścieżek edukacyjnych i zabawowych dla każdego przedszkolaka.
Nauczyciele w A KuKu! budują pozytywne, wspierające relacje z dziećmi, co ma ogromny wpływ na poczucie bezpieczeństwa i wartości. Dobre relacje z dorosłymi i rówieśnikami pomagają dzieciom czuć się wartościowymi członkami społeczności.

Rozwijamy kompetencje społeczne – dzieci uczą się komunikacji, współpracy i rozwiązywania konfliktów w sposób szanujący siebie i innych. Są to umiejętności kluczowe dla poczucia własnej wartości oraz dla sukcesu w przyszłych etapach edukacyjnych i życiowych.
Poczucie własnej wartości wpływa na każdy aspekt życia przedszkolaka. Dzieci z silnym poczuciem własnej wartości są bardziej odporne na stres, lepiej radzą sobie z nowymi wyzwaniami i są bardziej skłonne do eksperymentowania i nauki. Są też szczęśliwsze i lepiej radzą sobie w interakcjach społecznych. W A KuKu!, przez codzienne działania, staramy się rozwijać i wspierać te aspekty, by każde dziecko mogło wyruszyć w dalszą drogę edukacyjną i życiową z solidnym fundamentem osobistej wartości i samoakceptacji.
W przedszkolu A KuKu! równie dużą wagę, co do edukacji i rozwoju motorycznego, przykładamy do wsparcia psychologicznego naszych przedszkolaków. Rozumiemy, że zdrowie emocjonalne jest fundamentem dla zdrowia psychicznego i fizycznego, dlatego oferujemy profesjonalne wsparcie psychologiczne, które pomaga dzieciom w harmonijnym rozwoju.
Przedszkole A KuKu! na stałe współpracuje z wykwalifikowanym psychologiem dziecięcym, który jest dostępny dla dzieci oraz ich rodziców. Psycholog prowadzi indywidualne oraz grupowe sesje z dziećmi, które są zaprojektowane tak, by wspierać ich emocjonalnie i społecznie. Rodzice także mogą korzystać z porad i warsztatów, które pomagają zrozumieć potrzeby swoich dzieci oraz lepiej reagować na ich emocjonalne wyzwania. Regularnie organizujemy zajęcia mające na celu profilaktykę problemów psychologicznych. Dotyczą one między innymi radzenia sobie z agresją, nauki empatii, czy wzmacniania samooceny. Wspieramy dzieci w budowaniu pozytywnego obrazu siebie oraz w nauce efektywnej komunikacji.