T jak Treningi

Treningi to istotny element naszego programu edukacyjnego. I nie mamy na myśli treningów tężyzny fizycznej. W przedszkolu A KuKu! trenujemy umiejętności społeczne i rozwijamy kompetencje miękkie. Rozumiemy, jak ważne jest, aby już od najmłodszych lat kształtować te umiejętności, które są kluczowe w efektywnym i harmonijnym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Trening umiejętności społecznych, potocznie nazywany TUSem, w Przedszkolu A KuKu! skupia się na nauczaniu dzieci, jak efektywnie komunikować się, współpracować z innymi, rozwiązywać konflikty, a także jak być empatycznym i reagować na potrzeby innych. Przez gry, zabawy role-playing oraz specjalnie przygotowane zajęcia, dzieci uczą się słuchać, wyrażać swoje uczucia słowami i rozumieć perspektywy innych osób. Treningi te prowadzone są, w ramach zajęć dodatkowych, przez wykwalifikowanych Trenerów TUS.

 

Kompetencje miękkie to umiejętności takie jak kreatywność, krytyczne myślenie, adaptacyjność czy zarządzanie czasem. W A KuKu! staramy się rozwijać te umiejętności przez szereg aktywności, które stymulują myślenie niekonwencjonalne, zachęcają do poszukiwania rozwiązań i promują otwartość na nowe idee. Kompetencje miękkie trenujemy, w formie zabawy, poprzez takie metody i techniki jak:
– Projekty tematyczne: które wymagają planowania, organizacji i realizacji przez dzieci,
– Zabawy kreatywne: np. konstruowanie z różnych materiałów, co rozwija innowacyjność,
– Ćwiczenia na rozwiązywanie problemów: które uczą dzieci jak radzić sobie w różnych, często zmieniających się sytuacjach.


Kompetencje miękkie i umiejętności społeczne są w dzisiejszym świecie coraz bardziej cenione nie tylko w życiu osobistym, ale i profesjonalnym. Rozwijanie tych umiejętności od najmłodszych lat zapewnia dzieciom solidne fundamenty na przyszłość. Świat, w którym żyjemy, wymaga umiejętności adaptacji i ciągłego uczenia się. 

Treningi w A KuKu! przygotowują dzieci do tego, by były gotowe na przyszłe wyzwania, zarówno w szkole, jak i poza nią. Dzieci, które są dobrze rozwinięte społecznie i posiadają mocne kompetencje miękkie, łatwiej nawiązują kontakt z innymi, są bardziej otwarte i lepiej radzą sobie w grupie.
Same zalety, prawda?