W jak Współpraca z Rodzicami

Aktywny udziału rodziców czy opiekunów w życiu przedszkolnym ich dzieci jest wartością absolutnie nadrzędną. Uważamy, że rodzice są nieodłącznymi partnerami w procesie edukacyjnym, a ich zaangażowanie ma ogromny wpływ na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aktywny udział rodziców w procesie edukacyjnym znacząco wpływa na sukces edukacyjny dzieci i pomaga w budowaniu pozytywnego środowiska dla ich rozwoju.
Rodzice są dla nas partnerami, a ich wsparcie i zaangażowanie są nieocenione w procesie kształtowania młodych umysłów. Zachęcamy wszystkich rodziców do otwartego dialogu i regularnego uczestnictwa w życiu przedszkola A KuKu!. Jest to kluczowe dla zapewnienia najlepszych możliwości rozwojowych dla ich dzieci.

W Przedszkolu A KuKu! rodzice mają dostęp do różnorodnych materiałów edukacyjnych i są regularnie informowani o postępach oraz potrzebach swoich dzieci. Mogą liczyć na wsparcie naszego zespołu pedagogicznego w zakresie najlepszych praktyk wychowawczych, co umożliwia im skuteczniejsze wspieranie nauki i rozwoju dzieci w domu.
Stawiamy na otwartą i dwustronną komunikację z rodzicami. Organizujemy regularne spotkania, na których omawiane są obserwacje dotyczące rozwoju dzieci, a także specjalne sesje, gdzie rodzice mogą dzielić się swoimi spostrzeżeniami i sugestiami. Ponadto, rodzice otrzymują regularne newslettery zawierające ważne informacje i aktualności z życia przedszkola. Zachęcamy rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola poprzez wolontariat, uczestnictwo w wydarzeniach, takich jak festyny, warsztaty. Taka współpraca wzmacnia więzi społeczne i buduje silną wspólnotę.

Współpraca a Statut Przedszkola
Zapisy w statucie przedszkola A KuKu! jasno podkreślają, że współpraca z rodzicami jest nie tylko mile widziana, ale również oczekiwana. Statut przewiduje, że brak współpracy ze strony rodziców, takiej jak regularne ignorowanie zaleceń pedagogów, nieuczestniczenie w ważnych spotkaniach czy brak odpowiedzi na komunikaty przedszkola, może być podstawą do rozwiązania umowy. Taki zapis ma na celu podkreślenie, że edukacja jest wspólnym zadaniem przedszkola i rodziców, a jej efektywność wzrasta, gdy obie strony aktywnie się angażują.