Z jak Zajęcia Dodatkowe

Zajęcia dodatkowe zostały starannie dobrane, aby wspierać rozwój dzieci w wielu wymiarach – od fizycznego po społeczny i intelektualny. Rozumiemy, że dzieci mają naturalną potrzebę ruchu, zabawy i odkrywania świata, dlatego nasze zajęcia dodatkowe są zaprojektowane tak, by harmonijnie współgrać z codziennymi aktywnościami przedszkolnymi, nie przeciążając przy tym młodych umysłów.

Rytmika – zajęcia rytmiczne to fantastyczny sposób na rozwijanie poczucia rytmu, koordynacji oraz umiejętności słuchowych dzieci. Poprzez muzykę i ruch, dzieci uczą się wyrażać siebie, co jest również doskonałym treningiem emocjonalnym i społecznym.

Regularne zajęcia z logopedą pomagają wcześnie wykryć i skorygować ewentualne wady wymowy oraz inne problemy związane z mową. Dzięki wczesnej interwencji, dzieci mogą cieszyć się płynną komunikacją, co jest kluczowe w rozwoju społecznym i edukacyjnym.

Treningi umiejętności społecznych i kompetencji miękkich, które opisujemy bardziej
szczegółowo pod literką T są integralną częścią naszego programu. Poprzez zabawy i ćwiczenia, dzieci uczą się współpracy, rozwiązywania problemów oraz zarządzania własnymi emocjami.

Zajęcia korektywne to specjalne ćwiczenia fizyczne, które mają na celu poprawę postawy ciała dzieci. Są one szczególnie ważne dla dzieci spędzających dużo czasu w ruchu, jak również dla tych, które mogą potrzebować specjalistycznego wsparcia w tej dziedzinie.

Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne to program, który wykorzystujemy do zajęć ogólnorozwojowych. Metoda ta opiera się na założeniu, że fizyczne interakcje, takie jak noszenie, przenoszenie, pchanie, ciągnięcie i inne, mogą znacząco przyczynić się do lepszego rozwoju psychofizycznego dzieci. Poprzez te aktywności, dzieci nie tylko wzmacniają swoje ciała, ale także budują silniejsze więzi emocjonalne i społeczne.

Język hiszpański –  wprowadzamy drugi język obcy, w formie zajęć dodatkowych, 2 razy w tygodniu po 20 min.  Nauka hiszpańskiego wymaga od dzieci rozpoznawania i odtwarzania dźwięków, które nie występują w języku polskim. To pomaga w rozwijaniu zdolności fonologicznych, czyli rozpoznawaniu i manipulowaniu dźwiękami mowy. Język hiszpański ma wiele wspólnego z innymi językami romańskimi, co może ułatwić naukę kolejnych języków, takich jak francuski czy włoski.

Język migowy –  nauka języka migowego w przedszkolu wspiera rozwój komunikacyjny, motoryczny, poznawczy oraz wizualno-przestrzenny dzieci, jednocześnie budując ich empatię i umiejętności społeczne poprzez zrozumienie i szacunek dla różnorodności. To wczesne wprowadzenie do wielojęzyczności rozwija także elastyczność językową i zwiększa pewność siebie u młodych uczniów.

W Przedszkolu A KuKu! zajęcia dodatkowe są ważne, ale nie przeciążające. Pamiętamy o tym, że dzieci, mimo że są naturalnie ciekawe świata, potrzebują czasu na odpoczynek i swobodną zabawę. Wszystkie nasze zajęcia dodatkowe są projektowane z myślą o tym, aby były ciekawe i stymulujące. Harmonogram zajęć jest skonstruowany tak, aby dzieci miały zbilansowany dzień, pełen różnorodnych aktywności, które równoważą naukę, rozwój fizyczny oraz czas na odpoczynek i zabawę.